info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

  • Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
  • Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Lợi ích của nhượng quyền kinh doanh thương mại:
Đối với bên Nhận quyền

  • Không phải xây dựng thương hiệu;
  • Thừa hưởng những lợi ích, kinh nghiệm và bí quyết tổ chức kinh doanh của bên Nhượng quyền;
  • Giảm thiểu được những rủi ro trong giai đoạn khởi nghiệp;
  • Thừa hưởng hiệu ứng chuỗi của hệ thống

Đối với bên Nhượng quyền

  • Mô hình kinh doanh được nhân rộng, khả năng tiêu thụ cao từ đó nâng cao được giá trị thương hiệu;
  • Tạo ra được chuỗi cung ứng mà không phải bỏ ra nhiều vốn đầu tư.