info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh rượu

Kinh doanh rượu là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc danh mục ngành nghề hạn chế kinh doanh. Việc đăng ký xin cấp phép đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực này là khá khắt khe đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện chặt chẽ của pháp luật. Công ty Luật Minh Anh xin cung cấp điều kiện cấp giấy phép kinh doanh rượu theo quy định của pháp luật để khách hàng tham khảo.
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu thì điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn rượu bao gồm:

  • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;
  • Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;
  • Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải có từ 3 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên);
  • Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu;
  • Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150m3 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;
  • Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 1 xe có tải trọng từ 500kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển;
  • Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên);
  • Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ cấc điều kiện phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.