info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thông báo nghỉ việc trước thời hạn hợp đồng

Hỏi:

Chào luật sư, tôi có một vấn đề muốn hỏi như sau:

Hiện nay, tôi đang làm việc tại một công ty được 9 tháng và có ký hợp đồng lao động thời hạn 12 tháng nhưng vì một số lý do cá nhân nên tôi có mong muốn nghỉ việc. Vậy tôi có phải thông báo trước với công ty khi nghỉ trước thời hạn được quy định trong hợp đồng không ạ? Mong nhận được sự tư vấn của Luật sư!

Trả lời:

Chào bạn,

Về vấn đề của bạn Công ty Minh Anh xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 37 Bộ Luật Lao động 2012 có quy định:

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ phải thông báo trước ít nhất là 30 ngày đến người sử dụng lao động.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đến câu hỏi của bạn , trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì chưa rõ ràng hay các thông tin nêu trên khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn – Công ty tư vấn Minh Anh.