info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất

Nhà đất là tài sản có giá trị lớn khi giao dịch nếu không cẩn thận sẽ chứa nhiều nguy cơ tiền ẩn, với thế mạnh và  kinh nhiệm thực tiễn trong quá trình tư vấn, soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất; tư vấn soạn thảo hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất Công ty Luật Minh Anh sẽ giúp quý khách hàng có được  những hợp đồng mua bán chặt chẽ, rõ ràng, đảm bảo an toàn pháp lý đồng thời phù hợp với mong muốn , nguyện vọng của các bên .
Họat động tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất bao gồm các nội dung chính sau:

Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất

Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất


1.     Tư vấn về tình trạng pháp lý của nhà đất.
–       Khi mua bán chuyển nhượng nhà đất câu hỏi mà khách hàng rất quan tâm hằng đầu là: “Nhà đất có sạch không?” tức là nhà đất có đang trong một giao dịch mua bán nào khác? Có đang bị cầm cố, thế chấp, đảm đảm cho một nghĩa vụ nào khác? Có đang bị kê biên, phong tỏa?….  Bằng kinh nhiệm của mình, trong quá trình tư vấn, soạn thảo hợp đồng  mua bán nhà đất Công ty Luật Minh Anh sẽ giúp khách hàng trả lời những câu hỏi này.
2.     Tư vấn về hình thức của hợp đồng mua bán nhà đất.
–       Các giấy tờ cần thiết để thực hiện hợp đồng mua bán nhà đất;
–       Cách thức lập một hợp đồng mua bán nhà đất đúng quy định của pháp luật, nội dung cần có của một hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất;
–       Tư vấn hoàn thiện hợp đồng, đảm bảo  hợp đồng không bị vô hiệu.
3.     Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các ben trong hợp đồng mua bán nhà đất.
3.1.         Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà đất.
–       Các quy định về việc bàn giao nhà  đất và yêu cầu bên mua nhận nhà đất;
–       Các quy định về giao tiền và phương thức giao tiền đảm bảo số lượng và tránh rủi ro;
–       Tư vấn thủ tục mua bán và hợp pháp hoá nhà đất đúng thời hạn và đúng trình tự pháp luật;
–       Tư vấn các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên mua;
–       Các vấn đề về các hạn chế quyền sở hữu đối với nhà đất mua bán;
–       Các quy định về bảo quản nhà đã bán trong thời gian chưa giao nhà đất;
–       Các quy định về thủ tục bàn giao nhà và hồ sơ nhà đất mua bán;
–       Các thủ tục mua bán nhà đất  theo quy định của pháp luật.
3.2.         Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà đất:
–       Tư vấn cách thức yêu cầu bên bán nhà bàn giao nhà và hồ sơ giấy tờ đúng thời hạn;
–       Tư vấn cách thức trả tiền mua nhà đảm bảo sự an toàn và đầy đủ;
–       Tư vấn cách thức phối hợp với bên bán để hoàn thiện thủ tục sang tên.
4.     Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng mua bán nhà đất.
–       Tư vấn các nội dung cần thể hiện trong hợp đồng;
–       Tư vấn phương thức thanh toán và thực hiện nghĩa vụ giao nhà đất;
–       Tư vấn thời điểm thanh toán và thời điểm bàn giao;
–       Tư vấn xây dựng quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
–       Tư vấn các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;
–       Tư vấn các trường hợp Hợp đồng vô hiệu;
–       Tư vấn mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp;
–       Tư vấn xây dựng Phụ lục hợp đồng;
–       Các nội dung khác có liên quan.
5.     Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng mua bán nhà đất.
–        Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng;
–       Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực;
–       Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật;
–       Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bên.
6.     Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho các bên trong quan hệ hợp đồng mua bán nhà đất.
–       Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
–       Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
–       Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền;