info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn soạn thảo hợp đồng mượn tài sản

Pháp luật hiện hành không có quy định về hình thức của hợp đồng mượn tài sản vì vậy hoạt động cho mượn tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro gây thiệt hai đến lượi his kinh tế của bên cho vay. Bằng những kinh nhiệm thực tế khi  tư vấn soạn thảo hợp đồng mượn tài sản Công ty Luật Minh Anh gửi tới quý khách hàng những nội dung pháp lý cơ bản về hợp đồng mượn tài sản như sau:

Tư vấn soạn thảo hợp đồng mượn tài sản

Tư vấn soạn thảo hợp đồng mượn tài sản


1.    Khái niệm 
Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.
2.    Đối tượng
Đối tượng của hợp đồng mượn tài sản là tất cả những tài sản không tiêu hao ví dụ như: tiền, vàng bạc đá quý, quyền sử dụng đất, ô tô, xe máy,….
3.    Quyền và nghĩa vụ của bên mượn tài sản:
Về quyền:
·      Sử dụng tài sản mượn theo đúng công dụng của tài sản và mục như đã thỏa thuận;
·      Được yên cầu bên cho mượn thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị của tài sản mượn nếu có;
·      Không phải chịu hao mòn tự nhiên của tài sản mượn.
Về nghĩa vụ:
·      Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn, không tự ý thay đổi tình trạng của tài sản, nếu tài sản hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa;
·       Không được cho phép người khác mượn nếu không có sự đồng ý của bên cho mượn;
·      Trả tài sản mượn đúng thời hạn; nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả lại tài sản mượn thì phải trả lại tài sản mượn ngay sau khi mục địch mượn đạt được;
·      bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng tài sản mượn;
·       Bên mượn tài sản phải chịu rủi ro đối với tài sản mượn trong thời gian chậm trả.
4.    Quyền và nghĩa vụ của bên cho mượn tài sản:
Về quyền:
·      Đòi lại tài sản ngay sau khi bên mượn đạt được mục đích nếu không có thỏa thuận về thời hạn mượn; nếu bên cho mượn có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn thì được đòi lại tài sản đó mặc dù bên mượn chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý.
·      Đòi lại tài sản khi bên mượn sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thỏa thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của bên cho mượn.
·      Yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tài sản do bên mượn gây ra.
Về nghĩa vụ:
·      Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và khuyết tật của tài sản, nếu có.
·      Thanh toán cho bên mượn chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng giá trị tài sản, nếu có thỏa thuận.
·      Bồi thường thiệt hại cho bên mượn nếu biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho bên mượn biết dẫn đến gây thiệt hại cho bên mượn, trừ những khuyết tật mà bên mượn biết hoặc phải biết.