info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy định của pháp luật về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của Hộ gia đình

Về câu hỏi của bạn, Tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Minh Anh xin được trả lời như sau:
Căn cứ theo điều 109. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của hộ gia đình.
“1. Các thành viên của hộ gia đình chiếm hữu và sử dụng tài sản chung của hộ theo phương thức thoả thuận.

  1. Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý; đối với các loại tài sản chung khác phải được đa số thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý”.

Như vậy: Trong hộ gia đình, tài sản chung do các thành viên đóng góp và cùng tạo lập cho nên không phụ thuộc vào địa vị gia đình như cha,mẹ… việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung phải dựa trên nguyên tắc thỏa thuận của các thành viên. Những người có địa vị trong gia đình không được dùng quyền lực buộc người phụ thuộc phải định đoạt tài sản theo ý mình.
Tài sản của hộ gia đình là tài sản chung phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của hộ cho nên đối với các giao dịch lớn hoặc giao dịch về quyền sử dụng đất do chủ hộ xác lập nếu có thành viên từ đủ 15 tuổi trở nên không đồng ý thì xác lập, giao dịch đó bị coi là vô hiệu, đối với các loại tài sản chung khác phải được đa số các thành viên từ đủ 15 tuổi trở nên đồng ý.
Theo quy định của bộ luật dân sự, khi chủ hộ định đoạt tài sản có giá trị lớn phải có sự đồng ý của tất cả các thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên. Nếu 1 trong các thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên không đồng ý thì việc trao đổi, mua bán, tặng cho tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn không thể thực hiện được. Tuy nhiên đối với quyền sử dụng đất thì luật chuyên ngành (luật đất đai) quy định khi định đoạt quyền sử dụng đất của hộ gia đình phải có sự đồng ý của người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Đây là quy định của luật chuyên ngành vì vậy khi chủ hộ chuyển nhượng thế chấp quyền sử dụng đất phải có sự đồng ý của tất cả thành viên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
Trên đây là tư vấn của bộ phận Tư vấn pháp luật dân sự của chúng tôi. Còn bất kỳ yêu cầu gì mong bạn liên hệ Luật Minh Anh để biết thêm chi tiết