info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký thương hiệu quốc tế

Thương hiệu (trade mark) là những dấu hiệu được các nhà sản xuất hoặc các nhà phân phối hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ sử dụng trong thương mại nhằm ám chỉ sự liên quan giữa hàng hóa hay dịch vụ với người có quyền sử dụng dấu hiệu đó với tư cách là chủ sở hữu hoặc người đăng kí thương hiệu. Nhãn hiệu là sự biểu hiện cụ thể của thương hiệu.
Đăng ký thương hiệu quốc tế là việc đăng ký thương hiệu thông qua thỏa ước Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký quốc tế được áp dụng đối với các nước là thành viên của Thoả ước Madrid gồm 56 nước bao gồm Việt Nam.

I. Hồ sơ đăng ký thương hiệu quốc tế bao gồm:

– 05 mẫu nhãn hiệu giống với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký tại Việt Nam;

– Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận (GCN) nhãn hiệu tại Việt Nam.

– Uỷ quyền (theo mẫu, cung cấp sau khi nhận được thông tin).

II. Các công việc Luatminhanh.vn chúng tôi sẽ thực hiện bao gồm:

1.  Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Đăng ký thương hiệu quốc tế;

2. Đại diện hoàn tất các thủ tục Đăng ký thương hiệu cho khách hàng.