info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..Chúng tôi luôn mong muốn đưa tới những dịch vụ pháp lý tiện ích và tốt nhất cho Quý Khách hàng.
Trên cơ sở đó, về thủ tục đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, căn cứ theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005, Thông tư 01/2007/TT- BKHCN và Thông tư 13/2010/TT-BKHCN , Luật Minh Anh chúng tôi xin tư vấn như sau:

 1. Hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý bao gồm:
 • Tờ khai – theo mẫu 05-CDĐL quy định tại Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT- BKHCN.
 • Bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý và 10 mẫu thể hiện cách trình bày chỉ dẫn địa lý sẽ được sử dụng với kích thước không lớn hơn 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 20mm x 20mm (trong trường hợp chỉ dẫn địa lý không phải là từ ngữ).
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ.
 1. Thời gian và quy trình đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý:
 • Thẩm định về hình thức: thời gian thẩm định hình thức đơn là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Khoảng thời gian để người nộp đơn phản hồi thông báo không tính vào thời hạn thẩm định hình thức;
 • Thời hạn công bố đơn hợp lệ: Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
 • Thẩm định về nội dung: Thời gian thẩm định nội dung đơn là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn. Trong trường hợp người nộp đơn chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn, hoặc phản hồi thông báo của Cục sở hữu trí tuệ thì thời gian sẽ được kéo dài không quá  02 tháng.
 1. Nơi tiếp nhận đơn: Cục Sở hữu trí tuệ.
 2. Dịch vụ tư vấn của Công ty Minh Anh

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Bên Minh Anh sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn đại lý cho khách hàng, cụ thể:

 • Kiểm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của các loại giấy tờ của khách hàng;
 • Đại diện lên Cục sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ Đăng ký chỉ dẫn địa lý cho khách hàng;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Hoàn thiện tờ khai Đăng ký chỉ dẫn địa lý;
 • Nhận giấy chứng nhận Đăng ký chỉ dẫn địa lý tại Cục sở hữu trí tuệ cho khách hàng.