info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Công ty có quyền bồi thường cho nhân viên bị tai nạn lao động không

Công ty có quyền bồi thường cho nhân viên bị tai nạn lao động không?

Trường hợp ông A được xác định là bị tai nạn lao động có biên bản giám định thương tật tỷ lệ mất sức 36% và hiện nay ông A đã đi làm bình thường trở lại. Nhưng sau 1 năm cơ quan ông A mới tiến hành bồi thường cho ông. Vậy cơ quan của ông A có được đưa ra quyết định bồi thường không và nếu được bồi thường thì sẽ hạch toán vào đâu?

Gửi bởi: Vũ Thị Quyên
Ngày: 04/06/2010 12:00:00 SA


Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo quy định tại khoản 3, Điều 107, Bộ luật Lao động, điểm b, khoản 1, Điều 11, Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002), thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp: “Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%; nếu bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% đến dưới 81% thì cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) mà không do lỗi của người lao động. Trường hợp do lỗi của người lao động, thì cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức bồi thường đã quy định theo các tỷ lệ tương ứng nêu trên.”

Như vậy, cơ quan có quyền quyết định việc bồi thường cho nhân viên  của mình do tai nạn lao động. Tiền bồi thường sẽ được hạch toán như là chi phí cho hoạt động của cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!