info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Một cá nhân có được thành lập nhiều hộ kinh doanh hay không?

Hỏi: Thưa luật sư, tôi đã mở một cửa hàng kinh doanh tại quận Đống Đa (dưới dạng hộ kinh doanh cá thể). Giờ tôi có thể mở thêm một cửa hàng nữa tại quận Tây Hồ (cũng hình thức hộ kinh doanh cá thể) do tôi đứng tên được không?
Đáp:
Điều 50 Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định về quyền lập hộ kinh doanh của cá nhân như sau:

  1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.
  2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

Như vậy, mỗi cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký duy nhất một hộ kinh doanh trên phạm vi toàn quốc. Nếu quý khách vẫn muốn thành lập thêm một hộ kinh doanh khác thì Luật Minh Anh xin đưa ra cho quý khách một giải pháp, đó là quý khách có thể nhờ người thân hoặc bạn bè đứng tên để thành lập một hộ kinh doanh khác.