info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục xin dán nhãn năng lượng

Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu các phương tiện, thiết bị tiêu thụ điện năng muốn đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường cần làm thủ tục xin dán nhãn năng lượng tại cơ quan chức năng cấp giấy phép dán nhãn năng lượng.

Vậy dán nhãn năng lượng là gì?

Dán nhãn năng lượng là việc dán, gắn, in, khắc nhãn năng lượng lên sả phẩm, bao bì nhằm đánh giá và chứng nhận phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Tư vân xin giấy pháp dán nhãn năng lượng, thủ tục xin dán nhãn năng lượng

Luật Minh Anh tư vấn xin giấy phép dán nhãn năng lượng đưa ra quy trình thực hiện thủ tục xin dán nhãn năng lượng tại cơ quan chức năng:

Thủ tục xin dán nhãn năng lượng phương tiện, thiết bị sản xuất:

Bước 1: Doanh nghiệp thử nghiệm mẫu phương tiện, thiết bị điển hình tại phòng thử nghiệm do Bộ công thương quy định, và nộp hồ sơ xin giấy chứng nhận tại Tổng cục Năng lượng;

Bước 2: Tổng cục năng lượng đánh giá điều kiện sản xuất phương tiện, thiết bị tại cơ sở sản xuất;

Bước 3: Bộ công thương cấp giấy chứng nhận có hiệu lực không quá 03 năm;

Bước 4: Cơ quan chức năng giám sát phương tiện, thiết bị sau khi cấp giấy phép dán nhãn năng lượng;

Thủ tục xin dán nhãn năng lượng đối với phương tiện, thiết bị nhập khẩu:

Bước 1: Doanh nghiệp thử nghiệm mẫu phương tiện, thiết bị điển hình tại phòng thử nghiệm do Bộ công thương quy định, và nộp hồ sơ xin giấy chứng nhận tại Tổng cục Năng lượng;

Bước 2: Tổng cục năng lượng đánh giá thực tế tại kho, bãi

Bước 3: Bộ công thương cấp giấy chứng nhận cho từng lô.

Bước 4: Cơ quan chức năng giám sát phương tiện, thiết bị sau khi cấp giấy phép dán nhãn năng lượng;