info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục dán nhãn năng lượng hàng nhập khẩu

Doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị, phương tiện thuộc danh mục tham gia chứng nhận và dán nhãn năng lượng xác nhận hoặc so sánh cần thực hiện thủ tục dán nhãn năng lượng hàng nhập khẩu tại cơ quan cấp phép Việt Nam.

Luật Minh Anh với dịch vụ tư vấn xin giấy phép dán nhãn năng lượng sẽ tư vấn thủ tục dán nhãn năng lượng hàng nhập khẩu cho khách hàng

Luật Minh Anh với dịch vụ tư vấn xin giấy phép dán nhãn năng lượng sẽ tư vấn thủ tục dán nhãn năng lượng hàng nhập khẩu cho khách hàng bao gồm các nội dung sau:

Bước 1: Doanh nghiệp nhập khẩu phương tiện, thiết bị tiêu thụ điện năng lấy mẫu thử nghiệm của từng lô hàng theo số lượng và tiêu chuẩn theo quy định của Bộ công thương gửi tới phòng thử nghiệm được chỉ định của Bộ công thương để được cấp phiếu kết quả thử nghiệm.

Bước 2: Doanh nghiệp nhập khẩu phương tiện, thiết bị tiêu thụ điện năng lập hồ sơ và gửi về Tổng cục Năng lượng, bao gồm:

Giấy đăng ký dán nhãn thiết bị, phương tiện nhập khẩu sử dụng năng lượng.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao công chứng.

Bản sao hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp hàng hóa ở nước ngoài và tờ khai phương tiện, thiết bị nhập khẩu.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng.

Kết quả thử nghiệm mẫu thử nghiệm phương tiện, thiết bị năng lượng.

Hồ sơ, chứng chỉ quản lý chất lượng của doanh nghiệp.

Các giấy tờ khác có liên quan.

Bước 3: Tổng cục Năng lượng đánh gí chứng nhận dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị nhập khẩu tiêu thụ điện năng:

Thẩm định hồ sơ;

Đánh giá năng lực doanh nghiệp;

Đánh giá kết quả thử nghiệm;

Xác định mức tiêu thụ năng lượng;

Bước 4: Cơ quan cấp phép cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng:

Bộ công thương ra quyết định cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng ho từng lô hàng nhập khẩu có cùng xuất xứ, cùng địa chỉ nhà máy sản xuất.