info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Xin giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Luật Minh Anh với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ tư vấn thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm miễn phí toàn bộ hành lang pháp lý liên quan tới hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm.

dịch vụ tư vấn thủ tục hồ sơ Xin giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm giá rẻ

Tư vấn pháp lý xin giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm:

Tư vấn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm;

Tư vấn các cơ sở sản xuất, kinh doanh không thuộc đối tượng phải xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm;

Tư vấn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm;

Tư vấn thủ tục cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm;

Tư vấn thẩm quyền cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm;

Tư vấn thời hạn và hiệu lực của giấy phép cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

Dịch vụ xin giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại Luật Minh Anh:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn liên quan tới hoạt động xin giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trực tiếp tại văn phòng luật Minh Anh hoặc gián tiếp qua điện thoại, email;

Bước 2: Tiến hành tư vấn các vấn đề pháp lý chuẩn xác theo quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động xin giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và tư vấn nhiều vướng mắc khác của khách hàng;

Bước 3: Soạn thảo hợp đồng dịch vụ xin giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục pháp lý tại cơ quan chức năng;

Bước 4: Tiến hành soạn thảo hồ sơ xin giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm gửi khách hàng ký;

Bước 5: Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

Bước 6: Tư vấn và hướng dẫn khách hàng đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất cơ sở sản xuất để được đoàn thẩm định chấp thuận đủ điều kiện;