info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Luật Minh Anh với dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ tư vấn thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho tổ chức, cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm miễn phí các vấn đề pháp lý bao gồm các nội dung sau:

dịch vụ tư vấn thủ tục Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép

♦ Tư vấn pháp lý xin giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm:

Tư vấn cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm;

Tư vấn cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm những hành vi bị cấm sản xuất kinh doanh thực phẩm;

Tư vấn cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm;

Tư vấn cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm;

Tư vấn cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tươi sống;

Tư vấn cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chế biến;

Tư vấn cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm chức năng;

Tư vấn cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm biến đổi gen điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen;

Tư vấn cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đã qua chiếu xạ điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chiếu xạ;

Tư vấn cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm điều kiện bảo đảm an toàn đối với phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;

Tư vấn cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm Điều kiện bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

♦ Dịch vụ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Luật Minh Anh:

Tư vấn pháp lý;

Soạn thảo hồ sơ;

Tư vấn và hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở, vệ sinh, an toàn trong khu sản xuất kinh doanh thực phẩm để đáp ứng đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

Tư vấn và hướng dẫn cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đón tiếp đoàn thẩm định;

Đại diện thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ quan chức năng;

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386/ 0962 036 698 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn