info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học

Theo Quyết định 05/2013/QĐ-TTg quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập do Thủ tướng Chính phủ ban hành, nay được thay thế bởi Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục , Công ty Luật Minh Anh sẽ tiếp nhận thông tin và giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, thực hiện trọn gói thủ tục xin giấy phép tư vấn du học – Chia sẻ các giấy tờ liên quan đến bộ Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học theo quy định mới nhất.

Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học

Giấy phép tư vấn du học là gì?

+ Giấy phép tư vấn du học là một loại giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước cấp cho các tổ chức hoặc cá nhân có năng lực và đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho người học về việc chọn lựa và học tập ở các trường đại học, cao đẳng, hoặc các cơ sở giáo dục ở nước ngoài.

+ Giấy phép này giúp đảm bảo rằng các tổ chức hoặc cá nhân tư vấn du học đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định của cơ quan quản lý, bao gồm việc kiểm tra và đánh giá năng lực chuyên môn, trình độ học vụ, và đủ điều kiện tài chính để cung cấp dịch vụ tư vấn du học một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học bao gồm như sau:

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

2. Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở vật chất; khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện; các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro;

3. Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;

4. Lý lịch của đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

5. Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;

6. Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;

7. Giấy tờ chứng minh trụ sở trung tâm tư vấn du học được sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp theo quy định pháp luật./.

Trình tự, thủ tục thực hiện công việc.

1. Tổ chức dịch vụ tư vấn du học nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở.

2. Trong thời gian 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

=> Nếu Quý khách đang tìm hiểu hay cần tư vấn về Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học, xin giấy phép lữ hành quốc tế, giấy phép bưu chính…vv. Hãy kết nối với luật sư công ty Luật Minh Anh theo 024 6328 3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn để được tư vấn tốt nhất.