info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam

Thời gian qua, tình trạng tranh chấp lao động liên tục diễn ra và ngày càng phức tạp. Ðiều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp cũng như cuộc sống của người lao động. Giải quyết thật ổn thỏa tình trạng này nhằm bảo đảm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động là nhu cầu rất cấp thiết. Tuy nhiên Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam hiện nay được thực hiện như thế nào thì không phải ai cũng nắm rõ. Để giải đáp thắc mắc của nhiều khách hàng, Công ty Luật Minh Anh sẽ trả lời trong bài viết sau đây.

Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam

Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam


Tranh chấp lao động là gì?
Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề.
Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam hiện nay như thế nào?
Theo quy định tại Điều 201 Bộ luật lao động 2012 quy định về thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động như sau:
– Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động theo luật định.
– Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành.
– Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.
– Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.
– Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.
Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Việt Nam
Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
Thời hiệu yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
Những dịch vụ tư vấn Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam mà Luật Minh Anh cung cấp cho khách hàng:
–  Tư vấn hòa giải lao động;
–  Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động cá nhân;
–  Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động tập thể;
–  Tư vấn viết đơn thư, khiếu nại, tố cáo;
–  Tư vấn giải viết đơn khởi kiện, giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa Án.