info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Bắc Ninh

Thương nhân nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện tại Bắc Ninh cần làm thủ tục pháp lý, nộp hồ sơ tại Sở công thương thành phố Bắc Ninh.

Luật Minh Anh sẽ tư vấn và hỗ trợ thương nhân nước ngoài hiểu dõ về quy trình, điều kiện để được cấp phép thành lập văn phòng đại diện, thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Thành phố Bắc Ninh.

Luật Minh Anh uy tín, chuyên nghiệp trong lĩnh vực thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Bắc Ninh

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Bắc Ninh:

Bước 1: Thương nhân nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chuẩn xác theo quy định của pháp luật Việt Nam về việc đăng ký thành lập văn phòng đại diện nộp tại Sở Công Thương Bắc Ninh;

Bước 2: Sở Công Thương thẩm định hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

Nếu hồ sơ đầy đủ, chuẩn xác Sở Công Thương sẽ ra giấy hẹn ghi rõ thời gian nhận kết quả giấy chứng nhận văn phòng đại diện;

Nếu hồ sơ không hợp lệ Sở Công Thương sẽ ra thông báo và ghi rõ lý do để thương nhân nước ngoài chỉnh sửa hồ sơ cho hoàn chỉnh;

Bước 3: Thương nhân nước ngoài tới Sở công thương nhận kết quả theo thời gian ghi trên giấy hẹn;

Lợi ích của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Bắc Ninh của Luật Minh Anh:

Thương nhân nước ngoài sẽ được luật sư Luật Minh Anh tư vấn miễn phí toàn bộ hành lang pháp lý liên quan tới điều kiện, quy trình, thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đai diện tại Bắc Ninh đầy đủ, chuẩn xác;

Thương nhân nước ngoài sẽ được luật sư Luật Minh Anh đại diện thực hiện thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Bắc Ninh;

Thương nhân nước ngoài sẽ được các luật sư Luật Minh Anh tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động của văn phòng đại diện như thuế, hóa đơn, sau khi thành lập;

Thương nhân nước ngoài sẽ được các luật sư Luật Minh Anh tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới luật đầu tư Việt Nam hoàn toàn miễn phí;