info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Bắc Ninh

Thương nhân nước ngoài muốn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Bắc Ninh phải tự mình làm hồ sơ nộp tại Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh. Tuy nhiên đây là công việc khó khăn với những ai không am hiểu về các thủ tục pháp lý, nhất lại là thương nhân nước ngoài có khoảng cách về rào cản ngôn ngữ.
Thương nhân nước ngoài sẽ không cần lo lắng đến vấn đề đó, hãy sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Luật Minh Anh. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ nhận được kết quả là giấy đăng ký kinh doanh hoạt động của văn phòng đại diện của công ty nước ngoài trong thời gian sớm nhất với chi phí giá rẻ.

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Bắc Ninh

                  Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Bắc Ninh

Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Bắc Ninh của Luật Minh Anh:

Tư vấn pháp lý:

Tư vấn địa điểm đặt trụ sở chi nhánh phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

Tư vấn đặt tên chi nhánh phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

Tư vấn nội dung hoạt động của chi nhánh;

Tư vấn chế độ báo cáo hoạt động của chi nhánh;

Tư vấn người đứng đầu chi nhánh;

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của chi nhánh;

Soạn thảo hồ sơ:

Soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Bắc Ninh;

Soạn thảo hồ sơ đăng ký dấu chi nhánh (Nếu cần);

Đại diện thực hiện thủ tục:

Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại văn phòng Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh;

Đại diện khách hàng theo dõi, thông báo kết quả hồ sơ;

Đại diện nhận kết quả là giấy đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty nước ngoài tại văn phòng Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh;

Dịch vụ sau thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Bắc Ninh:
Tư vấn điều chỉnh đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty nước ngoài;
Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty nước ngoài;
Đại diện thực hiện thủ tục điều chỉnh đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty nước ngoài;