info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Doanh nghiệp ngoại quốc muốn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại lãnh thổ Việt Nam để làm chức năng giao thương thuận tiện, phát triển thị trường và đang tìm công ty luật uy tín đại diện thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện. Thấu hiểu được vấn đề đó Tư vấn luật Minh Anh cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam, thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tốt nhất, tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý, soạn thảo hồ sơ chuẩn xác, hoàn thành thủ tục nhanh chóng, chi phí hợp lý.

Tư vấn luật Minh Anh cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam, thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tốt nhất,

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài ở vn tại Luật Minh Anh:

Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý:

Tư vấn miễn phí điều kiện cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;

Tư vấn miễn phí các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam;

Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành của văn phòng đại diện;

Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng văn phòng đại diện;

Tư vấn, hướng dẫn công ty nước ngoài chuẩn bị các thông tin giấy tờ cần thiết cung cấp cho tư vấn Minh Anh soạn thảo hồ sơ;

Tư vấn địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện;

Tư vấn tên văn phòng đại diện;

tư vấn người đứng đầu đại diện pháp luật văn phòng đại diện;

Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý, hoạt động của văn phòng đại diện sau khi thành lập;

Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý khác có liên quan…

Soạn thảo hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài:

Giấy đăng ký đề nghị thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài;

Bản sao đăng ký kinh doanh của công ty nước ngoài hoặc giấy tờ khác tương đương;

Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;

Báo cáo tài chính công ty nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật văn phòng đại diện hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;

Hợp đồng thuê nhà, văn phòng để đặt văn phòng đại diện (không thuộc chung cư, nhà tập thể);
Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật công ty nước ngoài;

Và các giấy tờ khác có liên quan…

Các giấy tờ phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài:

Đại diện khách hàng nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Sở công thương nơi đặt văn phòng đại diện công ty nước ngoài;

Đại diện khách hàng theo dõi, thông báo kết quả hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài Sở công thương nơi đặt văn phòng đại diện công ty nước ngoài;

Đại diện khách hàng nhận đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Sở công thương nơi đặt văn phòng đại diện công ty nước ngoài;

Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục khắc dấu văn phòng đại diện;