info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ thành lập công ty liên doanh nước ngoài

Dịch vụ thành lập công ty liên doanh nước ngoài – Công ty Luật Minh Anh là đơn vị hỗ trợ dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tư vấn thành lập công ty Liên doanh với nước ngoài ,tư vấn đầu tư trong nước ra nước ngoài, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam…. và các vấn đề nội bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Dịch vụ thành lập công ty liên doanh nước ngoài

Dịch vụ thành lập Công ty liên doanh nước ngoài của Luật Minh Anh bao gồm:

 1. Tư vấn miễn phí về pháp luật và quy định của pháp luật

– Tư vấn hồ sơ thành lập công ty liên doanh nước ngoài

– Tư vấn điều kiện thành lập công ty liên doanh nước ngoài

– Tư vấn về vốn đầu tư, vốn pháp định của các bên tham gia trong công ty liên doanh nước ngoài

– Tư vấn cách đặt tên công ty liên doanh nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam

– Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới), tư vấn những điều kiện trước, những điều kiện sau đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh.

– Tư vấn về kiến thức thuế của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động

– Tư vấn xin ưu đãi đầu tư đối với công ty liên doanh nước ngoài

– Tư vấn Cơ cấu và tổ chức thành viên công ty liên doanh nước ngoài

– Tư vấn cách phân chia lợi nhuận của các thành viên công ty khi quyết toán sau năm tài chính

– Tư vấn về các vấn đề thuế đối với doanh nghiệp khi đi vào hoạt động Cung cấp mẫu tờ khai và hướng dẫn kê khai thuế.

2. Soạn thảo hồ sơ công ty liên doanh nước ngoài

2.1. Hồ sơ thành lập công ty liên doanh :

– Soạn thảo Điều lệ Công ty liên doanh nước ngoài

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty liên doanh nước ngoài

– Soạn thảo danh sách sáng lập viên công ty liên doanh nước ngoài

– Hợp đồng trước thành lập Công ty

2.2. Hồ sơ nội bộ công ty liên doanh:

– Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên công ty liên doanh nước ngoài

– Sổ đăng ký thành viên sáng lập công ty liên doanh nước ngoài

– Soạn hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty liên doanh nước ngoài

– Lập giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty liên doanh nước ngoài

– Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông công ty liên doanh nước ngoài

– Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty liên doanh nước ngoài

– Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty liên doanh nước ngoài

3. Đại diện thực hiện hoàn thành thủ tục thành lập công ty liên doanh nước ngoài

– Trên cơ sở hồ sơ pháp lý đã được hoàn thiện, luật sư của chúng tôi thực hiện việc giao dịch nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập công ty liên doanh, đại diện nhận giấy chứng nhận đầu tư.

– Chúng tôi đại diện khách hàng tiến hành đăng ký thuế, khắc dấu pháp nhân theo quy định của pháp luật.

4. Dịch vụ hậu mãi.

–         Xây dựng hồ sơ nội bộ và hướng dẫn các thủ tục thuế, quản trị doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, lao động, hợp đồng .

–         Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí qua website: https://luatminhanh.vn

–         Giảm giá 10% cho lần sử dung dịch vụ tiếp theo

–         Tư vấn miễn phí 01 năm kể từ ngày thành lập