info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập công ty 100% vốn Nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn Nước ngoài – Luật Minh Amh là đơn vị chuyên tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài, Công ty liên doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Viêt Nam…. và các vấn đề nội bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN  NƯỚC NGOÀI TẠI LUẬT MINH ANH

1.Các Luật sư của Luật Minh Amh thực hiện các hoạt động tư vấn như sau.

–  Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và chính sách đầu tư tại Việt Nam

– Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ do khách hàng cung cấp;

– Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và/hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành;

– Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư;

– Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư;

– Tư vấn đầu tư dự án, lập các dự án chi tiết;

– Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh

2. Luật Minh Amh đại diện tại Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư, giải trình dự án đầu tư, và các công việc khác liên quan đến thủ tục đầu tư.

DỊCH VỤ HẬU MÃI

–          Xây dựng hồ sơ nội bộ và hướng dẫn các thủ tục thuế, quản trị doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, lao động, hợp đồng .

–          Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí qua https://luatminhanh.vn/

–          Giảm giá 10% cho lần sử dung dịch vụ tiếp theo

–          Tư vẫn miễn phái 02 năm kể từ ngày thành lập