info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty liên doanh

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty liên doanh – Công ty Minh Anh chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty liên doanh , tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh nước ngoài, đại diện giao dịch với Cơ quan nhà nước hoàn tất các thủ tục cho Qúy khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất tới Qúy khách hàng như sau:

I. DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH NƯỚC NGOÀI.

1. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty liên doanh nước ngoài của tư vấn Minh Anh sẽ tiến hành với những nội dung sau:

–   Tư vấn miễn phí về pháp luật và quy định của pháp luật:

–   Tư vấn điều kiện thành lập công ty liên doanh nước ngoài;

–   Tư vấn hồ sơ thành lập công ty liên doanh nước ngoài;

–   Tư vấn về vốn đầu tư, vốn pháp định của các bên tham gia trong công ty liên doanh nước ngoài;

–   Tư vấn Cơ cấu và tổ chức thành viên công ty liên doanh nước ngoài;

–   Tư vấn cách đặt tên công ty liên doanh nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam;

–   Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới), tư vấn những điều kiện trước, những điều kiện sau đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh;

–   Tư vấn về kiến thức thuế của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động;

–   Tư vấn xin ưu đãi đầu tư đối với công ty liên doanh nước ngoài;

–   Tư vấn cách phân chia lợi nhuận của các thành viên công ty khi quyết toán sau năm tài chính;

–   Tư vấn về các vấn đề thuế đối với doanh nghiệp khi đi vào hoạt động Cung cấp mẫu tờ khai và hướng dẫn kê khai thuế;

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty liên doanh:

–   Biên bản họp các cổ đông, thành viên trước thành lập công ty liên doanh;

–   Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty liên doanh nước ngoài;

–   Soạn thảo Điều lệ Công ty liên doanh nước ngoài;

–   Soạn hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty liên doanh nước ngoài;

–   Lập giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty liên doanh nước ngoài;

–   Soạn thảo danh sách sáng lập viên công ty liên doanh nước ngoài;

–   Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên công ty liên doanh nước ngoài;

–   Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông công ty liên doanh nước ngoài;

–   Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty liên doanh nước ngoài;

–   Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty liên doanh nước ngoài;

–   Sổ đăng ký thành viên sáng lập công ty liên doanh nước ngoài;

3.  Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục Thành lập công ty Liên doanh với nước ngoài như sau:

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chung tôi sẽ tiến hành soạn Hồ sơ xin thành lập Công ty Liên doanh với nước ngoài cho khách hàng;

Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

Đại diện lên Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin thành lập Công ty Liên doanh với nước ngoài cho khách hàng;

Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Nhận kết quả là giấy phép Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cho khách hàng.

II. DỊCH VỤ HẬU MÃI CHO QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI TƯ VẤN MINH ANH.

Xây dựng hồ sơ nội bộ và hướng dẫn các thủ tục thuế, quản trị doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, lao động, hợp đồng ……………..Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí

Giảm giá 10% cho lần sử dung dịch vụ tiếp theo

Tư vẫn miễn phái 02 năm kể từ ngày thành lập