info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn luật đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng

Tư vấn luật đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng – Tư vấn Minh Anh là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng, tư vấn đầu tư của  Hải Phòng ra nước ngoài, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài, Công ty liên doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Hải Phòng … và các vấn đề nội bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI HẢI PHÒNG

  1. Công ty Minh Anh  thực hiện các hoạt động tư vấn như sau.

–  Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và chính sách đầu tư tại Hải Phòng

– Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ do khách hàng cung cấp tại Hải Phòng;

 – Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và/hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành tại Hải Phòng;

– Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Hải Phòng;

– Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Hải Phòng;

– Tư vấn đầu tư dự án, lập các dự án chi tiết tại Hải Phòng

– Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh tại Hải Phòng

2. Chúng tôi đại diện tại Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư, giải trình dự án đầu tư, và các công việc khác liên quan đến thủ tục đầu tư.

DỊCH VỤ HẬU MÃI

–         Xây dựng hồ sơ nội bộ và hướng dẫn các thủ tục thuế, quản trị doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, lao động, hợp đồng .

–         Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí

–         Giảm giá 10% cho lần sử dung dịch vụ tiếp theo

–         Tư vấn  miễn phí  02 năm kể từ ngày thành lập