info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng – Tư vấn Minh Anh là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng, tư vấn đầu tư của Đà Nẵng ra nước ngoài, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài, Công ty liên doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Đà Nẵng …. và các vấn đề nội bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG

1.chúng tôi thực hiện các hoạt động tư vấn như sau.

–  Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và chính sách đầu tư tại Đà Nẵng ;

– Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ do khách hàng cung cấp tại Đà Nẵng;

– Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và/hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành tại Đà Nẵng;

– Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Đà Nẵng;

– Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Đà Nẵng;

– Tư vấn đầu tư dự án, lập các dự án chi tiết tại Đà Nẵng;

– Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh tại Đà Nẵng

2. Chúng tôi đại diện tại Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư, giải trình dự án đầu tư, và các công việc khác liên quan đến thủ tục đầu tư.

DỊCH VỤ HẬU MÃI

–         Xây dựng hồ sơ nội bộ và hướng dẫn các thủ tục thuế, quản trị doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, lao động, hợp đồng .

–         Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí

–         Giảm giá 10% cho lần sử dung dịch vụ tiếp theo

–         Tư vẫn miễn phí 02 năm kể từ ngày thành lập