info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ luật sư riêng

Công ty Minh Anh chuyên cung ứng dịch vụ Luật sư riêng cho từng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm giải đáp các yêu cầu pháp lý mà Quý khách gặp trong kinh doanh và trong đời sống hàng ngày qua đó giúp cho Quý khách xác định rõ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các quan hệ pháp luật trên cơ sở quy định của pháp luật.

macI – Dịch vụ tư vấn của luật sư bao gồm:

1. Tư vấn thủ tục hành chính;

2. Tư vấn việc xác lập – bảo vệ – chấm dứt quyền sở hữu tài sản của khách hàng;

3. Tư vấn về Hợp đồng;

4. Tư vấn về Bồi thường thiệt hại;

5. Tư vấn về Thừa kế;

6. Tư vấn về chuyển quyền sử dụng đất;

7. Tư vấn về Luật Hôn nhân và gia đình;

II- Dịch vụ tham gia giải quyết vụ việc cụ thể.

Công ty Minh Anh nhận trực tiếp giải quyết các vụ, việc thuộc các lĩnh vực sau:

1. Trong các tranh chấp dân sự;

2. Trong các tranh chấp kinh tế;

3. Trong các tranh chấp về hành chính, lao động./.

III- Đại diện theo ủy quyền.

Công ty Minh Anh nhận làm đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện những việc sau:

1. Đại diện theo ủy quyền giải quyết tranh chấp;

2. Đại diện theo ủy quyền trung gian hòa giải;

3. Đại diện theo ủy quyền đàm phán các giao dịch dân sự;

4. Đại diện giải quyết Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện./.