info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư Vấn Thường Xuyên

Nhằm đem đến cho các doanh nghiệp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, hoàn hảo và hiệu quả nhất. Công ty Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp trong rất nhiều các lĩnh vực như: pháp luật kinh doanh, thủ tục hành chính, thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ, pháp luật đầu tư thông qua việc ký hợp đồng tư vấn thường xuyên.

tu-van-thuong-xuyen

Dịch vụ tư vấn tư vấn thường xuyên của chúng tôi bao gồm các nội dung sau đây:

  • Tư vấn rà soát, đánh giá tính pháp lý và đề xuất hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu nội bộ của doanh nghiệp;
  • Tư vấn xây dựng và quản trị hệ thống pháp lý và quản trị nội bộ của doanh nghiệp;
  • Đánh giá tính pháp lý và đưa ra các giải pháp đối với các giao dịch và các công việc phát sinh hàng ngày của doanh nghiệp;
  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát các hợp đồng/giấy tờ giao dịch;
  • Cập nhật, phân tích pháp luật và chính sách mới liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.