info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn xin cấp phép hoạt động dịch vụ bưu chính

Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử.

 1. Dịch vụ tư vấn của Minh Anh
 • Minh Anh sẽ tư vấn cho Quý khách hàng về điều kiện để được cấp phép hoạt động dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn về thành phần hồ sơ và các thủ tục để xin cấp phép hoạt động dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn cho khách hàng cách thức lập hồ sơ, tài liệu cần thiết;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác.
 1. Điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
 • Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;

+ Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;
+ Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.
+  Mức vốn tối thiểu này phải được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam của doanh nghiệp.

 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.
 1. Nội dung và thời hạn cấp giấy phép bưu chính

Giấy phép bưu chính có những nội dung chính sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính;
 • Loại hình dịch vụ bưu chính cung ứng;
 • Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính;
 • Tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ bưu chính cung ứng;
 • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính;
 • Thời hạn của giấy phép bưu chính.

Giấy phép bưu chính được cấp với thời hạn không quá 10 năm