info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động

Ngày 03 tháng 02 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam . Nghị định 11/2016/NĐ-CP ra đời đã làm cho Nghị định số 102/2013/NĐ-CP và Điểm a Mục 4 Nghị quyết số 47/NQ-CP hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016 Nghị định này có hiệu lực thi hành. Căn cứ vào nghị định trên, công ty Luật Minh Anh xin tư vấn cho quý khách hàng về trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép lao động như sau:
Cấp lại giấy phép lao động trong trường hợp giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc hoặc do giấy phép lao động hết hạn.
1: Trình tự thực hiện
– Bước 1: Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày, trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động.
– Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
2: Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
Thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài gồm:
Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
02 ảnh mầu 4×6 phông nền trắng, không đeo kính, mặt nhìn thẳng, đầu để trần và ảnh chụp đó phải không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
Giấy phép lao động đã được cấp:
+ Trường hợp giấy phép lao động bị mất: phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;
+  Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh là giấy phép lao động có thay đổi nội dung;
+ Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày: phải có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định và một trong các giấy tờ chứng minh người nước ngoài tiếp tục làm việc tại Việt Nam;
+ Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP  mà đề nghị cấp lại: Thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên phải kèm theo văn bản chứng minh đáp ứng theo yêu cầ quy định là chuyên gia hoặc giám đốc điều hành hoặc nhà quản lý hoặc lao động kỹ thuật theo quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP.
Lưu ý: Đối với các Giấy tờ quy định trên là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3: Cách thức thực hiện: Người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.
4: Cơ quan có thẩm quyền cấp: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
5: Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
6: Kết quả thực hiện: Giấy phép lao động được cấp lại cho người lao động nước ngoài.