info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Giải quyết tranh chấp về hợp đồng theo quy định mới

Xung quanh cuộc sống của chúng ta, phần lớn các hoạt động đều là giao kết hợp đồng, từ nhỏ như mua bán hàng hóa đến như các hợp đồng thương mại có giá trị lớn. Bên cạnh việc tuân thủ giao kết, nhiều hành vi dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng. Tranh chấp về hợp đồng ngày càng phong phú và đa dạng về hình thức và nội dung tranh chấp. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng theo quy định mới nhất thông qua các nguyên tắc giải quyết, nội dung cụ thể như sau:

Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tranh chấp hợp đồng là gì?

Hợp đồng là sự thỏa thuận tự nguyện giữa các bên làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng theo quy định tại điều 117, Bộ luật Dân sự 2015.

Các loại hợp đồng như:

 • Hợp đồng dân sự thông thường
 • Hợp đồng kinh doanh, thương mại
 • Hợp đồng lao động

Tranh chấp về hợp đồng là sự mâu thuẫn giữa các bên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ hợp đồng. Các đặc điểm tranh chấp hợp đồng gồm:

 • Có hợp đồng giữa các bên (lời nói, hành vi, văn bản);
 • Chủ thể: các bên trong quan hệ hợp đồng;
 • Luôn gắn với lợi ích của các bên, thường là lợi ích vật chất;
 • Sự thỏa thuận giữa hai bên không được thống nhất về vấn đề khi tranh chấp: có sự vi phạm nghĩa vụ hoặc một bên cho rằng có bên vi phạm nghĩa vụ.

Việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng theo quy định mới nhất, cần quan tâm đến các vấn đề sau:

 • Loại tranh chấp: tranh chấp hợp đồng dân sự thông thường; tranh chấp về hợp đồng kinh doanh, thương mại hay tranh chấp hợp đồng lao động. Vì dù có nguyên tắc giải quyết chung, nhưng pháp luật chuyên ngành có những quy định cụ thể khác nhau; cần nắm rõ để có phương án giải quyết phù hợp.
 • Nội dung tranh chấp về vấn đề gì? Một số nội dung tranh chấp thông thường như: về hiệu lực hợp đồng; quyền và nghĩa vụ các bên; vấn đề chuyển giao rủi ro, thời điểm, địa điểm giao hàng, thanh toán; giá cả và phương thức thanh toán; đối tượng hợp đồng; phạt hợp đồng; bồi thường thiệt hại…
 • Lựa chọn phương thức (hòa giải, thương lượng, trọng tài, tòa án) giải quyết tranh chấp về hợp đồng phù hợp vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên tranh chấp, vừa bảo đảm không vi phạm đạo đức, pháp luật.
 • Giải quyết chính xác, nhanh chóng, tôn trọng sự thỏa thuận, đúng pháp luật. Phương án giải quyết phải có tính khả thi.
 • Việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp về hợp đồng thường phụ thuộc vào: lợi thế mà phương án giải quyết đem lại cho các bên; sự phù hợp đối với nội dung, loại tranh chấp và ý thức tự nguyện thực hiện của các bên; quy định pháp luật.

Dịch vụ giải quyết tranh chấp về hợp đồng của Luật Minh Anh bao gồm:

 • Tư vấn pháp lý về quyền nghĩa vụ các bên trong quan hệ hợp đồng;
 • Tư vấn xác định cơ sở pháp lý và căn cứ để giải quyết;
 • Tư vấn, đại diện đàm phán, thương lượng về vấn đề tranh chấp;
 • Tư vấn chuẩn bị thông tin, tài liệu chứng cứ để đối tụng;
 • Đại diện tham gia tranh tụng tài tòa án/trọng tài và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Trên đây là nội dung và dịch vụ về giải quyết tranh chấp hợp đồng nếu có thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp để luật sư tìm hiểu, nghiên cứu chi tiết tình hình và có phương án giải quyết cụ thể hơn. Bên cạnh đó các luật sư của chúng tôi cũng tư vấn hỗ trợ các mảng liên quan đến các vấn đề dân sự, lao động, đăng ký kinh doanh , các vấn đề về thương mại , đầu tư. Cụ thể mời liên hệ trực tiếp cùng chúng tôi hoặc tham khảo tại website luatminhanh.vn để biết thêm chi tiết.