info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ xin giấy phép hoạt động tổ chức tư vấn du học

Công ty Minh Anh (nhà tư vấn) chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học mà chưa được cấp giấy phép hoạt động. Để được phép tư vấn du học các trung tâm cần phải có điều kiện hoạt động là xin giấy phép con sau khi đăng ký doanh nghiệp.
Dịch vụ xin giấy phép hoạt động tổ chức tư vấn du học
I. Hồ sơ xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;
2. Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở vật chất; khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện; các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro;

3. Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;
4. Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;
5. Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;
6. Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.
II. Dịch vụ xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học của công ty Minh Anh bao gồm.
1. Tư vấn các điều kiện trước khi thành lập;
2. Tư vấn thành phần hồ sơ thành lập;
3. Tư vấn soạn thảo hồ sơ cấp phép tư vấn du học;
4. Đại diện theo ủy quyền của khách hàng đi thực hiện thủ tục tại Sở GĐ-ĐT để nộp hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học;
5. Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị tiếp đón đoàn thẩm tra trên Sở GĐ-ĐT về thẩm định điều kiện của trung tâm;
6. Hướng dẫn giám đốc trung tâm ký nhận giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học.