info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp.
Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm:
– Là Doanh nghiệp thành lập hợp pháp tại VN;
– Có trụ sở ổn định lâu dài từ 03 năm trở lên (Có HĐ thuê và giấy tờ liên quan đến trụ sở);
– Có bộ máy chuyên trách gồm ít nhất 3 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi và lý lịch rõ ràng.
– Có số tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng tại Ngân hàng TM nơi DN mởi tài khoản giao dịch.