info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Ký quỹ đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế

Ký quỹ đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế : Bước vào thời kỳ thương mại và hội nhập quốc tế, thì sự phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành sẽ phát triển cả về chất lượng và số lượng . Để thành lập một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp phải tiến hành ký quỹ trong kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Công việc ký quỹ trong kinh doanh dịch vụ lữ hành là một nhu cầu thiết yếu và cũng là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động.

Ký quỹ đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế

Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:
1. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo đúng quy định. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp phải gửi vào tài khoản tại ngân hàng và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:
a) 250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
b) 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.
3. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành.
4. Hoàn trả tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành cho doanh nghiệp trong những trường hợp sau đây:
a) Có thông báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
b) Có quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp.
c) Có quyết định của cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư về việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc xóa ngành nghề kinh doanh lữ hành trong giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài.
5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp.”

Trên đây là nội dung trao đổi sơ bộ của Tư vấn Minh Anh về Ký quỹ đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, nếu có yêu cầu cần tư vấn thêm về vấn đề này , hay các yêu cầu khác của các lĩnh vực đăng ký kinh doanh , thay đổi đăng ký kinh doanh , thành lập doanh nghiệp , thành lập trung tâm , tư vấn các đề về luật doanh nghiệp , Luật đầu tư ………. hay bất kỳ yêu cầu pháp lý nào khác, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 024 6328 3468 để nhận được dịch vụ tận tậm nhất hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn