info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại thanh hóa

Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại thanh hóa: Hiện nay Thanh Hoá đang kêu gọi đầu tư vào rất nhiều dự án phát triển công nghiệp, đô thị và du lịch. Để các doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình đầu tư vào thanh hóa thì trước hết các doanh nghiệp cần giải quyết tất cả các vướng mắc về hồ sơ, thủ tục đầu tư.
Luật Đầu tư mới đã tách hẳn nội dung đăng ký đầu tư (kết quả là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) và đăng ký kinh doanh (kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) thành hai thủ tục hoàn toàn độc lập với nhau.
Tuy Nhiên đối với những công ty đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2005, giờ muốn điều chỉnh các thông tin trên giấy này thì buộc phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp. Quy định là vậy nhưng thủ tục nào cần làm trước? cũng không có người hướng dẫn do đó các doanh nghiệp thường lúng túng.
Minh Anh là đơn vị chuyên nghiệp hỗ trợ, tư vấn các vấn đề về Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Thanh Hóa, Hà Nội và các tỉnh trên toàn quốc.
Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại thanh hóa
1. Quy trình thực hiện công việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Thanh Hóa như sau:
1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có đầy đủ chữ ký, dấu của nhà đầu tư;
2: Nộp hồ sơ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở KHĐT cấp tỉnh);
3: Theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ để có phương án bổ sung phù hợp;
4: Nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở KHĐT;
Bộ hồ sơ gồm có: 
Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
Giấy đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
Đề xuất dự án đầu tư;
Văn bản giải trình việc đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư;
Một số giấy tờ pháp lý khác.(Công ty Minh Anh sẽ kiểm tra giúp quý khách đảm bảo hoàn thiện đầy đủ).
2. Dịch vụ tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Luật Minh Anh tại Thanh Hóa như sau:
Tư vấn miễn phí các vấn đề phát sinh trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
Đại diện quý khách hàng thực hiện thủ tục nộp hồ sơ vào Sở KHĐT;
Theo dõi hồ sơ và sửa đổi bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (nếu cần);
Nhận kết quả Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh;
Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh sau khi hoàn thành công việc;
Hỗ trợ các vấn đề về giấy phép đầu tư đồng thời cung cấp Dịch vụ xin vụ xin giấy phép đầu tư