info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thay đổi vốn điều lệ công ty vốn nước ngoài

Thay đổi vốn điều lệ công ty vốn nước ngoài – Vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là vốn mà công ty cam kết góp theo quy định của pháp luật.Vốn điều lệ của công ty vốn nước ngoài có thể thấp hơn hoặc bằng tổng mức vốn đầu tư của các nhà đầu tư tại thời điểm đăng ký vốn. Nếu vốn điều lệ ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bằng tổng mức vốn đầu tư được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì khi thay đổi vốn điều lệ cần phải điều chỉnh cả tổng mức vốn đầu tư cho phù hợp.
Công ty Minh Anh (nhà tư vấn) là đơn vị chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài trong việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh dự án, thay đổi vốn điều lệ công ty vốn nước ngoài.
Thay đổi vốn điều lệ công ty vốn nước ngoàiĐiều kiện để công ty nước ngoài thay đổi vốn điều lệ.
Công ty vốn nước ngoài chỉ được đăng ký thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn) trong trường hợp các nhà đầu tư trong công ty đó đã góp đủ vốn đăng ký vào công ty.
Hồ sơ thay đổi tổng vốn đầu tư của công ty vốn nước ngoài.
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
Văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân đi thực hiện thủ tục;
Một số giấy tờ pháp lý khác./.
Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty vốn nước ngoài.
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Văn bản đề nghị thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
Biên bản, quyết định của công ty về nội dung thay đổi;
Danh sách thành viên/cổ đông công ty sau khi thay đổi;
Văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân đi thực hiện thủ tục;
Một số giấy tờ pháp lý khác./.
Trình tự, thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty vốn nước ngoài.
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ theo hướng dẫn của chúng tôi ở trên;
Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký đầu tư – Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh đối với hồ sơ điều chỉnh tổng vốn đầu tư. Nếu hồ sơ hợp lệ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ nhận được kết quả là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.
Bước 3: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi vốn điều lệ tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Nếu hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc doanh nghiệp sẽ nhận được kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Dịch vụ tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty vốn nước ngoài của công ty Minh Anh
Tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện điều chỉnh tăng vốn;
Tư vấn các hồ sơ, tài liệu, thông tin doanh nghiệp cần chuẩn bị;
Soạn thảo toàn bộ hồ sơ nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện toàn bộ các thủ tục hành chính để thay đổi vốn điều lệ công ty;
Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý sau khi hoàn thành công việc./.