info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn về việc giành quyền nuôi con khi ly hôn

Hỏi: Vợ chồng tôi có 2 con: 1 đứa 10 tuổi và 1 đứa 2 tuổi, chúng tôi đã thỏa thuận ly hôn nhưng không thỏa thuận được vấn đề nuôi con. Vậy xin hỏi luật sư, tôi muốn nuôi con thì phải làm thế nào?
Luật sư trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Minh Anh chúng tôi. Luật Minh Anh xin tư vấn cho bạn như sau:
Trong hầu hết các vụ án ly hôn, việc tranh giành nuôi con vẫn luôn căng thẳng không kém gì chuyện phân chia tài sản. Tòa án giải quyết ly hôn, việc trông nom, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn được điều 81 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:
– Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
– Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; Nếu hai vợ chồng không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ căn cứ vào năng lực tài chính cũng như điều kiện chăm sóc, giáo dục cho con sẽ là tốt nhất, đảm bảo điều kiện phát triển tốt nhất cho con mà quyết định giao con cho bên đó  trực tiếp nuôi; Trong trường hợp con từ đủ 07 tuổi trở lên thì  Tòa án sẽ hỏi nguyện vọng của con là con muốn ở với ai thì sẽ xem xét nguyện vọng của con.
– Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi. Trừ trường hợp nếu người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.
Như vậy, với việc nuôi con khi ly hôn thì pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của hai chồng. Trong trường hợp vợ, chồng không đạt được sự thỏa thuận thì Tòa án quyết định giao con cho một bên căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con, có tính đến việc xem xét nguyện vọng của con (nếu con từ đủ 7 tuổi trở lên).
Do đó, đối với Trường hợp của bạn nếu vợ, chồng bạn không tự thỏa thuận được về việc ai sẽ có quyền nuôi con thì Tòa án sẽ quyết định việc này. Con bạn 1 đứa 10 tuổi nên Tòa án xem xét nguyện vọng muốn ở với ai, còn đứa 2 tuổi vẫn còn quá bé, cần được sự chăm sóc của người mẹ nên Tòa án thường quyết định giao con cho người mẹ nuôi (nếu người mẹ đáp ứng đủ các điều kiện để trực tiếp nuôi con.