info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn phân chia tài sản chung là nhà ở khi ly hôn

Tư vấn phân chia tài sản chung là nhà ở khi ly hôn – Trong cuộc sống hôn nhân, cả hai vợ chồng cùng chung tay xây dựng những khối tài sản chung, tuy nhiên khi hôn nhân tan vỡ thì việc phân chia khối tài sản đó khá là rắc rối. Công ty Luật Minh Anh xin tư vấn cho quý khách hàng về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, cụ thể là nhà ở.
Tư vấn phân chia tài sản chung là nhà ở khi ly hôn

(Tư vấn phân chia tài sản chung là nhà ở khi ly hôn)

Trường hợp có thỏa thuận:  khi ly hôn, nếu nhà ở được xác định là tài sản chung của vợ chồng và vợ chồng đã có thỏa thuận chia loại tài sản này phù hợp với các quy định của pháp luật thì nhà ở sẽ được chia theo đúng thỏa thuận của hai vợ chồng.
Trường hợp không thỏa thuận được: Theo quy định của pháp luật thì về nguyên tắc, khi ly hôn, vấn đề nhà ở được xác định như sau:
–  Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung của vợ chồng có thể chia để sử dụng thì khi ly hôn được chia theo quy định tại Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014: Tài sản chung của hai người theo lý thuyết là được chia đôi, nhưng tùy trường hợp tòa sẽ xem xét các yếu tố:
+ Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
+ Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
+ Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
+ Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
–  Nếu không thể chia được thì bên được tiếp tục sử dụng nhà ở phải thanh toán cho bên kia phần giá trị mà họ được hưởng(theo giá thị trường ở địa phương đó vào thời điểm xét xử).
– Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ hoặc đã được đưa vào sử dụng chung thì khi li hôn, nhà ở đó vẫn thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà. Tuy nhiên, trong trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.