info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn về giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn

Tư vấn về giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn, Tranh chấp về tài sản thường diễn ra phổ biến và gay gắt khi ly hôn. Tranh chấp về tài sản có thể xuất hiện trong giai đoạn ly hôn hoặc sau khi đã ly hôn trong trường hợp các bên khi ly hôn không có yêu cầu giải quyết phần tài sản nhưng sau đó lại không thỏa thuận được dẫn đến tranh chấp. Công ty Luật Minh Anh xin tư vấn cho quý khách hàng về việc phân chia tài sản khi ly hôn.
Tư vấn về giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn

(Tư vấn về giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn)

1: Nguyên tắc phân chia tài sản
– Tài sản chung sẽ do hai bên thỏa thuận giải quyết với nhau, nếu không thống nhất được thì tòa án sẽ giải quyết.
–  Tài sản chung của hai người theo lý thuyết là được chia đôi, nhưng tùy trường hợp tòa sẽ xem xét các yếu tố:
+ Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
+ Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
+ Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
+ Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
–  Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; Nếu bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.
–  Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.
– Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
2: Chia tài sản khi chung sống với gia đình
Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, thì phân chia tài sản như sau:
–  Nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được thì phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để phân chia.
–  Nếu tài sản đó không xác định được thì vợ hoặc chồng sẽ được chia khối tài sản trong gia đình đó, căn cứ vào khả năng đóng góp công sức tạo lập, duy trì.
3: Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn
– Nếu Quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.
– Nếu quyền sử dụng đất là tài sản chung thì:
+  Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng; Tuy nhiên, trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đối với loại đất trên chung với hộ gia đình thì khi ly hôn, phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia.
+  Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai.
4: Chia tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh
Vợ, chồng đang thực hiện hoạt động kinh doanh mà liên quan đến tài sản chung thì có quyền được nhận tài sản đó và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản mà họ được hưởng.
5: Quyền lưu cư của vợ hoặc chồng khi ly hôn
Nếu như Nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng đã đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn vẫn thuộc sở hữu riêng của người đó; Tuy nhiên, trong trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
6:Quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba
Sau khi ly hôn, vợ chồng vẫn phải chịu trách nhiệm về tài sản đối với người thứ ba, trừ trường hợp vợ chồng với người thứ ba có thỏa thuận khác.
Nếu có tranh chấp xảy ra, thì áp dụng quy định tại điều 27, 37 và 45 của Luật Hôn nhân và gia đình và các quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết.