info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước

Vấn đề nhận nuôi con nuôi hiện nay trở nên phổ biến, để giúp cho người có nhu cầu nhận nuôi con nuôi tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính trong việc nhận nuôi con nuôi, Luật Minh Anh xin tư vấn cho quý khách về thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước.
Thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước

(Thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước)

1. Hồ sơ nhận nuôi con nuôi, Bao gồm:
Hồ sơ của người nhận nuôi con nuôi.
Đơn xin nhận con nuôi.
Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế.
Phiếu lý lịch tư pháp.
Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.
Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật Nuôi con nuôi 2010.
Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước.
Giấy khai sinh.
Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp.
Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng.
Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích với  người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự.
Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.
2. Trình tự thực hiện.
Bước 1: người nhận con nuôi phải nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú hoặc nơi người nhận con nuôi thường trú.
Bước 2 : Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tiến hành xong việc lập ý kiến của những người quy định tại Điều 21 của Luật nuôi con nuôi 2010.
Bước 3 :Trong vòng 20 ngày, kể từ ngày  có ý kiến đồng ý của những người quy định tại điều 21 Luật nuôi con nuôi , Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đăng ký nuôi con nuôi, trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng, tổ chức giao nhận con nuôi và ghi vào sổ hộ tịch khi xét thấy người nhận con nuôi và người được giới thiệu làm con nuôi có đủ điều kiện theo quy định của Luật.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có ý kiến của những người quy định tại điều 21 Luật Nuôi con nuôi 2010, nếu Ủy ban nhân dân cấp xã từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản cho người nhận con nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng và nêu rõ lý .
3. Thời hạn giải quyết.
Thời hạn giải quyết việc nuôi con nuôi là 30 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.