info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Nhu cầu nhận nuôi con nuôi ngày càng cao, đặc biệt là nhu cầu người nước ngoài nhận nuôi con nuôi Việt Nam, để tháo gỡ những khó khăn trong thủ tục hành chính, Luật Minh Anh xin tư vấn cho quý khách về hồ sơ nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
tải xuống

(Hồ sơ nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài)

1. Hồ sơ của người nhận nuôi con nuôi, gồm có :
Đơn xin nhận con nuôi.
Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế.
Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam.
Bản điều tra về tâm lý, gia đình.
Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe.
Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản.
Phiếu lý lịch tư pháp.
Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.
Tài liệu chứng minh thuộc trường hợp được xin đích danh quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật Nuôi con nuôi 2010.
Hồ sơ được lập thành 02 bộ nộp cho Bộ Tư pháp thông qua cơ quan trung ương về nuôi con nuôi của nước nơi người nhận con nuôi thường trú. trường hợp nhận con nuôi đích danh thì người nhận con nuôi có thể trực tiếp nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp.
2. Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài gồm có:
Giấy khai sinh.
Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp.
Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng.
Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự.
Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.
Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em.
Tài liệu chứng minh đã thực hiện việc tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ em theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật nuôi con nuôi 2010 nhưng không thành.
Hồ sơ được lập thành 03 bộ nộp cho Sở Tư pháp nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú.