info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thủ tục đăng kí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tóm tắt câu hỏi:
Kính chào Luật Minh Anh, tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp như sau: năm 2013, tôi có nhận chuyển nhượng một mảnh đất ở từ anh rể là ông Lê Văn A. Mảnh đất này là do ông A được thừa kế từ  bố mẹ . Khi nhận đất chúng tôi chỉ làm hợp đồng chuyển nhượng nhưng không công chứng, chứng thực. Mảnh đất này vẫn do gia đình tôi quản lí, sử dụng mà không có tranh chấp gì từ đó đến nay nhưng chưa thực  hiện việc chuyển quyền sở hữu.  Vậy  nay, hiện tại Toàn muốn làm sổ đỏ thì tiến hành thủ tục gì?
Tư vấn thủ tục đăng kí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(Tư vấn thủ tục đăng kí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Trả lời:
Để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn cần thực hiện theo thủ tục sau đây:
Căn cứ Điều 70 Luật đất đai 2013; Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính. Bạn cần phải chuẩn bị:
Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  theo Mẫu số 04/ĐK kèm TT 24/2014/TT-BTNMT.
Hợp chuyển quyền sử dụng đất đã kí.
Di chúc của bố mẹ ông Lê Văn Toàn để lại.
Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
Tờ khai lệ phí trước bạ ban hành kèm Mẫu số 01/LPTB Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
Tờ khai tiền sử dụng đất ban hành kèm Mẫu số 01/TSDĐ Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
3. Thời gian thực hiện: Không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính và thời gian niêm yết công khai của UBND cấp xã (15 ngày).
4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tài nguyên và môi trường của UBND cấp huyện.