info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình

Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình là dịch vụ mà Công ty Luật Minh Anh thực hiện một cách thường xuyên, chuyên sâu với đội ngũ các luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết sẽ giúp quý khách hàng giải quyết các vướng mắc một cách nhanh nhất. Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình bao gồm cả việc tư vấn pháp luật về hôn nhân gia đình và tư vấn giải quyết các tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân gia đình.

Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình

Dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình và tư vấn giải quyết các tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân gia đình mà Luật Minh Anh cung cấp tới quý khách hàng với những nội dung sau:

Cơ sở pháp lý

– Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật HN-GĐ);

– Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS);

– Luật nuôi con nuôi 2010;

– Các văn bản dưới luật kèm theo.

Khái quát chung về pháp luật hôn nhân gia đình

Pháp luật hôn nhân gia đình là hệ thống các quy phạm pháp luật và các nguyên tắc điều chỉnh quan hệ hôn nhân gia đình trong đời sống xã hội được nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện.

Về hình thức, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình gồm 02 nhóm:

  • Quan hệ pháp luật về nhân thân
  • Quan hệ pháp luật về tài sản

Các yếu tố trong quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình:

Thứ nhất, về khách thể: Khách thể trong quan hệ pháp luật là các lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần mà các chủ thể hướng đến khi tham gia quan hệ đó. Khách thể của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình bao gồm các lợi ích về nhân thân và các lợi ích về tinh thần mà các chủ thể hướng tới.

Thứ hai, về chủ thể: là những cá nhân tham gia quan hệ hôn nhân và gia đình được Nhà nước thừa nhận các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ pháp luật này. Đây là một trong những điểm khác biệt so với các quan hệ pháp luật khác (phạm vi chủ thể rộng hơn, bao gồm: cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, …). Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình phải có năng lực pháp luật theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Thứ ba, về nội dung quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình: Là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật trong quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Các quyền và nghĩa vụ hôn nhân và gia đình có thể là về nhân thân hoặc về tài sản.

Nội dung các dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình

Tư vấn pháp lý xác lập quan hệ hôn nhân

Tư vấn quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn;

Quy định của pháp luật về việc kết hôn trái pháp luật;

Tư vấn về đăng ký kết hôn: bao gồm việc đăng ký kết hôn giữa các cá nhân có quốc tịch Việt Nam và giữa người Việt Nam với người nước ngoài;

Tư vấn về quan hệ giữa vợ và chồng: quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, đại diện giữa vợ và chồng;

Tư vấn về việc kết hôn trái pháp luật và hậu quả pháp lý.

Tư vấn chế độ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận;

Tư vấn nguyên tắc xác định chế độ tài sản của vợ chồng; xác định tài sản chung của vợ chồng; tài sản riêng của vợ, chồng; chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

Tư vấn việc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung; việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;

Tư vấn nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng.

Tư vấn về ly hôn

Tư vấn về điều kiện ly hôn, quyền yêu cầu giải quyết ly hôn;

Các hình thức ly hôn: thuận tình ly hôn hay ly hôn theo yêu cầu của một bên (Đơn phương ly hôn);

Tư vấn hồ sơ, thủ tục giải quyết ly hôn;

Tư vấn quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con sau khi ly hôn; quyền nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

Tư vấn việc giải quyết tranh chấp khi ly hôn, bao gồm tranh chấp về quyền nuôi con và tranh chấp về tài sản; nguyên tắc giải quyết tài sản, chia tài sản, chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn;

Tư vấn việc chấm dứt hôn nhân do vợ, chồng chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết.

Tư vấn về việc xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi

Tư vấn các quy định của pháp luật về việc xác định cha, mẹ, xác định con; quyền nhận cha, mẹ, con;

Tư vấn về vấn đề mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

Tư vấn các vấn đề pháp lý về việc nuôi con nuôi; hồ sơ, thủ tục nuôi con nuôi;

Tư vấn quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Cụ thể các vấn đề tư vấn: kết hôn, ly hôn có yếu tố nước ngoài; xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; nghĩa vụ cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài; thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

 Chúng tôi, Văn phòng luật sư Minh Anh rất vinh dự được là đơn vị đại diện tư vấn và cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi.