info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Trình tự thủ tục thực hiện xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Hiện nay, quảng cáo thực phẩm là hình thức mà doanh nghiệp giới thiệu thực phẩm đó đến người tiêu dùng, tuy nhiên có nhiều doanh nghiệp đã bị xử lý do vi phạm nội dung quảng cáo. Nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật về quảng cáo thực phẩm, Luật Minh Anh tư vấn về trình tự thủ tục đăng ký cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
1.Tên thủ tục hành chính: thủ tục đăng ký cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với từng loại thực phẩm tiêu thụ tại Việt Nam của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm do Sở Công Thương cấp và chưa được xác nhận nội dung quảng cáo hoặc sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bị hủy bỏ.
3.Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
1 bộ hồ sơ bao gồm:
a) Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định tại Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;
c) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh;
d) Bản sao có chứng thực thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật được ban hành và có hiệu lực) hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực);
đ) Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm đúng như nội dung đăng ký quảng cáo;
e) Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóngsự, bài viết…);
g) Giấy ủy quyền quảng cáo hoặc hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.
* Các tài liệu có trong hồ sơ phải có dấu của cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Sở Công Thương
– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện; đăng ký qua mạng
– Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc cần bổ sung Sở Công Thương có văn bản để bổ sung hồ sơ kịp thời
– Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương tiến hành thẩm định nội dung quảng cáo cho cơ sở
Bước 3. Nhận kết quả
Đến ngày hẹn trong phiếu, thương nhân đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy xác nhận với trường hợp được cấp, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy xác nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
5. Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
6. Phí, Lệ phí:
– Lệ phí cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm: 150.000đồng 1 lần cấp/1 sản phẩm
– Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đối với trường hợp là áp phích, tờ rơi, poster là 1.000.000 đồng 1lần/1 sản phẩm;
– Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đối với truyền hình, phát thanh 1.200.000 đồng 1lần/1 sản phẩm.