info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Hiện nay nhiều thương nhân nước ngoài muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam nhưng không rõ về việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh như thế nào. Công ty Minh Anh chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ này trên hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, hoàn tất hồ sơ, thủ tục, đại diện khách hàng nộp hồ sơ  cho cơ quan nhà nước, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính.
Thương nhân nước ngoài được thành lập Chi nhánh của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên không phải tất cả mọi thương nhân nước ngoài đều được thành lập chi nhánh mà phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại điều 8 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cụ thể như sau:
–   Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
–   Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
–   Trong trường hợp nếu Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
–   Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với các hoạt động quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;
–  Việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành nếu nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
c) Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;
d) Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
đ) Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;
e) Nếu là người Việt Nam cần:Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dâncủa người đứng đầu Chi nhánh; Nếu là người nước ngoài cầnbản sao hộ chiếucủa người đứng đầu Chi nhánh;
g) Giấy tờ về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh.
Lưu ý, đối với tài liệu quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ và Điểm e  với trường hợp bản sao hộ chiếu của người đứng đầu Chi nhánh là người nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tài liệu quy định tại Điểm b phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Công ty Minh Anh cung cấp dịch vụ về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của thương nhân nước ngoài như sau:
– Tư vấn Minh Anh kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các giấy tờ của khách hàng cung cấp;
– Chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;
– Đại diện lên Sở Công thương nộp hồ sơ;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cơ quan cấp giấy phép, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.