info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh – Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về Đăng ký doanh nghiệp quy định “Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười năm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh”.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Nội dung thông báo gồm:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh.

2. Ngành, nghề kinh doanh.

3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.

5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc của đại diện hộ kinh doanh.

Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo của doanh nghiệp, nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để theo dõi.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận thông báo của hộ kinh doanh, lưu vào hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh để theo dõi.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Tư vấn tạm ngừng kinh doanh của chúng tôi xin vui lòng liên hệ với Công ty Minh Anh, chúng tôi sẽ cử Chuyên viên tư vấn đến tận nơi phục vụ (trong trường hợp quý khách hàng không có nhiều thời gian đi lại). Đến với chúng tôi bạn sẽ thực sự hài lòng về chất lượng dịch vụ.

* Nếu công ty, doanh nghiệp đang hoạt động nhưng gặp khó khăn và muốn được hỗ trợ Thủ tục tạm ngừng kinh doanh hay tìm hướng tháo gỡ kho khăn để doanh nghiệp có bước đi mới hoặc thay đổi chiến lược để thành lập công ty mới có thương hiệu mới. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo Hotline: 024 6328 3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn