info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Những lưu ý về điều chỉnh dự án đầu tư

Dưới đây Tư vấn Minh Anh xin gửi tới quý khách hàng nội dung Những lưu ý về điều chỉnh dự án đầu tư với mong muốn cung cấp thêm một số thông tin cho các nhà đầu tư khi có nhu cầu điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô , địa điểm, hình thức , vốn và thời gian thực hiện dự án đầu tư.
Việc điều chỉnh dự án đầu tư các nhà đầu tư phải tuân theo các thủ tục về điều chỉnh dự án có trong luật doanh nghiệp Việt Nam, Khi thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư cần xác định trường hợp nào phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Hình thức thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư :
Điều chỉnh dự án đầu tư là việc được thực hiện dưới hình thức điều chỉnh, bổ sung nội dung vào Giấy chứng nhận đầu tư.
Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư khi thay đổi các nội dung liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn, thời hạn dự án…
Các dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm các trường hợp sau:
+ Dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
+ Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp các dự án không phải thực hiện đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh;
+ Dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thay đổi mục tiêu và vẫn đáp ứng các điều kiện đầu tư quy định đối với dự án đó, trừ trường hợp các dự án không phải thực hiện đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh;
Nhà đầu tư đăng ký nội dung điều chỉnh cho cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định điều chỉnh;
Các dự án thuộc diện thẩm tra dự án đầu tư là dự án mà sau khi điều chỉnh thuộc các trường hợp sau đây:
+ Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
+ Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm các nội dung về tình hình thực hiện dự án, lý do điều chỉnh, những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra cho cơ quan nhà nước quản lý đầu tư theo thẩm quyền.
Lưu ý rằng nhà đầu tư có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng khi không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật và buộc phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.
Một số trường hợp không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư gồm có :
+ Các dự án không điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn;
+ Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
+ Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thay đổi mục tiêu, địa điểm đầu tư;
Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư :
– Nội dung yêu cầu thay đổi
– Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có chứng thực);
– Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp;
– Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp đến thời điểm đăng ký điều chỉnh;
Quý khách hàng khi có nhu cầu , hay gặp phải vướng mắc liên quan tới điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có thông tin tư vấn rõ nét về quy trình cũng như chi phí thực hiện dịch vụ.