info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

Hỏi: Thưa luật sư, xin cho tôi biết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm gồm những giấy tờ, tài liệu gì?
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Luật Minh Anh, Luật sư trả lời bạn như sau:
Căn cứ theo thông tư 58/2014/TT-BTC quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ công thương. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm gồm:
– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1a  quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 58/2014/TT-BTC;
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);
– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2a  quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 58/2014/TT-BTC;
– Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);
– Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất, kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất (bản sao có xác nhận của cơ sở).