info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy chứng nhận cơ sở điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, chế biên thực phẩm

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều phải xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trừ những cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định, những người bán hàng rong. Để được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cở sản xuất, chế biến thực phẩm, Công ty Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ tư vấn về việc xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cở sản xuất, chế biến thực phẩm.
Cơ sở điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm1. Hồ sơ xin cấp giấy chứngnhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cở sản xuất, chế biến thực phẩm
– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1a  quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 58/2014/TT-BTC;
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);
– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2a  quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 58/2014/TT-BTC;
– Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);
– Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất, kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất (bản sao có xác nhận của cơ sở).
2. Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cở sản xuất, chế biến thực phẩm của công ty Minh Anh chúng tôi:
–   Tư vấn hành lang pháp lý có liên quan đến việc Xin giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
–   Tư vấn chuẩn bị các tài liệu và hồ sơ Xin giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thưc phẩm.
–  Tư vấn các vấn đề thực tế có liên quan.
–  Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
–  Trên cơ sở các tài liệu, hồ sơ Quý khách hàng cung cấp; Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá tính hợp pháp và tư vấn cho khách hàng hướng hoàn thiện.
–  Hổ trợ khách hàng dịch thuật, sao y chứng thực các giấy tờ có liên quan.
–   Sau khi Quý khách hàng ký hồ sơ được soạn thảo bởi Tư vấn Minh Anh; Chúng tôi sẽ kiểm tra tính hợp lệ và hướng dẫn lần cuối cho khách hàng hoàn tất về mặt thủ tục.
–   Đại diện nộp hồ sơ , theo dõi và  nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
–   Tư vấn hướng khắc phục hồ sơ nếu Hồ sơ bị từ chối kết quả hoặc các vấn đề liên quan (Nếu có).