info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Bạn đang muốn xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp nhưng chưa biết pháp luật yêu cầu những gì và phải làm như thế nào? Luật Minh Anh sẽ tư vấn cho bạn về việc cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp như sau:
ruou-ngoai-31. Cơ sở pháp lý:
Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu.
Thông tư 60/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu.
2. Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp:
Để được cấp phép thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
-Doanh nghiệp phải có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu.
-Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia – Rượu – Nước giải khát được phê duyệt.
-Phải có dây chuyền thiết bị, máy móc quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ thiết bị máy móc để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.
-Đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về vệ sinh, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.
-Phải có quyền sở hữu / sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam.
-Phải có cán bộ kỹ thuật có chuyên môn, trình độ phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.
-Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.
3. Hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
-Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo mẫu;
-Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.
-Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
-Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo đó là bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà doanh nghiệp dự kiến sản xuất.
-Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường / Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
4. Trình tự xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
a. Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Doanh nghiệp chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
b. Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp nộp bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho bộ công thương / sở công thươngvà nhận giấy hẹn đến lấy kết quả.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ theo pháp luật thì trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận, doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp sẽ nhận được văn bản yêu cầu bổ sung.
Trong trường hợp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệpsẽ nhận được văn bản trả lời từ chối cấp phép
c. Nhận kết quả
Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp nhận kết quả theo ngày được ghi trong giấy hẹn.
5. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
Đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên thì Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu
Đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu tại địa phương có quy mô dưới 3 triệu lít/năm thì Sở Công Thương địa phương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu.
6. Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương/ Sở Công Thương sẽ xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.