info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng và đưa tới Khách hàng những thông tin hữu ích nhất, về giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Công ty Minh Anh căn cứ theo Bộ Luật Lao động 2012 xin tư vấn tới Khách hàng trình tự thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.

Bước 3: Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.