info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lập đơn vị phụ thuộc làm nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc 1 phần chức năng của doanh nghiệp bao gồm cả chức năng đại diện.

Với nhiều năm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đội ngũ luật sư giỏi của chúng tôi sẽ đại diện khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục pháp lý.

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài uy tín, chi phí giá rẻ

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Luật Minh Anh, bao gồm:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn pháp lý liên quan tới hoạt động thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp tại Văn phòng luật Minh Anh hoặc qua điện thoại, email;

Bước 2: Cử luật sư giỏi trong lĩnh vực thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài tư vấn miễn phí và đầy đủ toàn bộ hành lang pháp lý cho khách hàng;

Bước 3: Tiến hành soạn thảo hợp đồng dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài, thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài gửi khách hàng ký;

Bước 4: Tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho khách hàng;

Bước 5: Gửi hồ sơ và hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ chuẩn xác;

Bước 6: Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất;

Bước 7: Đại diện khách hàng nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất;

Bước 8: Bàn giao kết quả dịch vụ thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài là đăng ký kinh doanh và dấu pháp nhân chi nhánh;